Your browser does not support JavaScript!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 1
 • 17
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

 

:::
本院簡介

:::
E317博士班專業教室

E317 博士班專業教室

 

100學年度第2學期起E317教室改為博士班專業教室,供本所博班同學上課使用。

 

教學設備:

 

 數位講桌1

 麥克風1

 單槍投影機1

 投影布幕1

 白板、電動升降機1

 桌椅設備42